Skip to main content

Telefon: 947 89 689 | E-post: post@sikring24.no

Samarbeid med brannvesenet

«Skulle en brann bryte ut er tiden knapp. Mange tenker at flammene tar liv, men den mest dødelige faktoren i en brann er brannrøyken. Og den dreper i løpet av minutter. Tidlig varsling er derfor en avgjørende faktor for utfallet av en brann. Jo tidligere brannvesenet får melding, jo tidligere kommer vi til hendelsen og får startet vår innsats.

Flere ganger har vi sett at tidlig varsling fra vaktselskaper har vært avgjørende for å redde liv. Samarbeidet mellom Follo Brannvesen og S24 er ment å sikre nettopp denne tidlige varslingen og korte ned utrykningstiden. Oppdager anlegget brann eller branntilløp, vil selskapets alarmsentral kontakte alarmabonnenten – oppnås det ikke kontakt varsles vi umiddelbart. Vi vil rykke ut, klare til å redde liv og materielle verdier.

Gjennom samarbeidet med S24 håndterer brannvesenet også utrykning til innbruddsalarmer. Utrykninger til innbruddsalarmer koordineres av S24s alarmsentral.

I Follo Brannvesen har vi sterk tro, og flere eksempler, på at samarbeidet gjør Follo til et litt tryggere og mer brannsikkert lokalsamfunn!»

29798 Jarl Erik Høvring
Avdelingsleder Salg og Marked, Follo Brannvesen

Les på Brannvesenet egne nettsider her.