Skip to main content

Telefon: 947 89 689 | E-post: post@sikring24.no

Sikring24

Fullt bemannet brannbil ved brannalarm. Lokale vektere fra brannvesenet ved innbruddsalarm og assistanse.

Alarm og sikkerhetsløsning

  Ditt lokale alarmselskap

  I samarbeid med Follo Brannvesen tilbyr vi boligalarm tilknyttet døgnbemannet alarmstasjon med direkte brann- og vekterutrykning lokalt.

  Sikring24 er ditt lokale alarmselskap i Follo og skal oppleves nært og trygt. 

  Brannvesenet?

  "Ja, det stemmer. Ved brann- og innbruddsalarm rykker ditt lokale Brannvesen ut"

  Sikring24 har siden 2008 hatt et eksklusivt samarbeid med Brannvesenet for å sikre tidlig varsling og raskest mulig utrykning ved utløst Brann- og Innbruddsalarm. Ved utrykning får du rask og profesjonell hjelp fra lokalkjente mannskaper med lang erfaring i å håndtere utrykninger.

  Smarthus

  Velkommen til et smartere hjem

  Vi tilbyr smartalarm til kunder som ønsker å å integrere alarmen med elektronisk dørlås, strømstyring, videokamera, m.m. Smartalarm er egnet for alle typer boliger og gir deg full oversikt og kontroll over boligen via smarttelefon.

  Trygghet utenfor hjemmet

  Gratis SOS APP til alle i familien

  SOS appen er en personlig nødalarm som gir deg og dine nærmeste trygghet utenfor hjemmet. Alarmen kan benyttes for å påkalle hjelp uansett behov og gir alarmstasjon mulighet til å se hvor du befinner deg. Alarmen kan benyttes alle steder hvor du har mobildata dekning og alarmstasjon vil varsle og sende assistanse avhengig av din plassering og ditt assistansebehov.